Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia

28.05.2010

Co to jest "AA Grapevine"


"Grapevine" ("Winorośl AA") to wydawany w kieszonkowym formacie miesięcznik dla członków AA i ich przyjaciół, którzy pragną dzielić się swymi doświadczeniami. Redakcja "Grapevine", jedynego międzynarodowego pisma wspólnoty (wydawanego w języku angielskim), składa się wyłącznie z Anonimowych Alkoholików. Pojedyncze egzemplarze miesięcznika są zazwyczaj dostępne na spotkaniach lokalnych grup, ale większość czytelników woli otrzymywać je systematycznie w prenumeracie. W Polsce takim pismem jest "Zdrój" (jest dostępny na spotkaniach intergrup i grup AA).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz