Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia

28.05.2010

Czy AA prowadzi szpitale lub sanatoria dla alkoholików


Nie ma czegoś takiego, jak "szpitale i sanatoria AA". Tradycyjnie AA nie oferuje żadnych usług ani świadczeń profesjonalnych ani takowym nie patronuje. Unikamy tego, co zawodowo świadczą inni, a co mogłoby wprowadzić zamieszanie w realizacji podstawowego celu AA, którym jest pomaganie alkoholikom w odnalezieniu drogi wyjścia z alkoholizmu. Czasami same grupy AA, inspirowane przez swoich członków, organizują spotkania w szpitalach pod egidą AA, ale są to działania wynikające z indywidualnych inicjatyw członków AA, a nie wspólnoty AA jako takiej. Zdarza się również, że członkowie AA lub grupy AA zakładają domy wypoczynkowe głównie dla nowicjuszy, w których zapoznaje się ich z programem AA, zdrowienia z alkoholizmu. Ten specyficzny sposób rozumienia pomocy dla alkoholików niekiedy okazuje się pomocny dla nowicjuszy w decydującym dla nich początkowym okresie dochodzenia do trzeźwości. Ale te domy wypoczynkowe nie mają nic wspólnego z AA poza tym, że mogą być prowadzone przez osoby, które uzyskały trzeźwość dzięki AA. AA -jako wspólnota nigdy nie bierze udziału w jakichkolwiek przedsięwzięciach dochodowych ani nie stowarzysza się z żadnymi instytucjami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz