Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia

25.03.2011

Serce przepełnione wdzięcznością


Ze wszystkich sił staram się trzymać prawdy mówiącej, że serce pełne wdzięczności nie pozwala sobie na samozadowolenie i zarozumialstwo.
Jeśli po brzegi wypełnia je wdzięczność, to pulsuje ono przelewającą
się zeń miłością - najszlachetniejszym uczuciem, jakie znamy.
JAK TO WIDZI BILL, STR. 37

Uważam, iż my w AA mamy szczęście, że ciągle przypomina nam się o potrzebie wdzięczności i o ważnej roli, jaka odgrywa ona w naszej trzeźwości. Jestem szczerze wdzięczny Bogu za trzeźwość osiągniętą dzięki programowi AA i cieszę się, że mogę odwdzięczyć się za to, co bezinteresownie mi podarowano. Jestem wdzięczny nie tylko za samą trzeźwość, ale także za jakość życia, jaka ona ze sobą przyniosła.
Bóg szczodrze obdarzył mnie łaska trzeźwych dni i życia pełnego spokoju i zadowolenia; uczynił mnie też zdolnym do dawania i przyjmowania miłości i stworzył mi okazje do służenia sobą innym - we Wspólnocie, rodzinie i mojej lokalnej społeczności. Wszystko to sprawia, ze mam "serce przepełnione wdzięcznością.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz