Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia

03.03.2011

Ważniejsze daty z historii AA


1934 r. – lato
Dr William D. Silkworth orzeka, że Bill W. jest alkoholikiem nie rokującym żadnej nadziei.

1934 r. - sierpień
Grupy Oxfordzkie przywracają do trzeźwości Elby`go T., przyjaciela Billa.

1934 r. – listopad
Elby odwiedza Billa i opwiada mu swoją historię

1934 r. – grudzień
Przeżycie duchowe Billa w szpitalu Townsa.

Grudzień 1934 r. do maja 1935 r.
Bill pracuje z alkoholikami, ale nie udaje mu się żadnego przywrócić do trzeźwości.

1935 r. maj
Bill oraz dr. Bob spotykają się w Akron.

1935 r. – 10 czerwca.
Wspólnota Anonimowych Alkoholików zaczyna istnieć. Pierwszy dzień trzeźwości dr. Boba

1937 r.
Nowojorska grupa AA odłącza się od grup oxfordzkich.

1937 r. – listopad.
Bill i doktor Bob spotykają się w Akron i podsumowują dotychczasowe rezultaty. Czterdzieści przypadków odzyskania trzeźwości. Pierwsze uświadomienie sobie prawdziwego sukcesu.

1938 r. – luty
Pierwszy kontakt z jonem D. Rockefellerem, juniorem. Przyznaje on 5000$ na potrzeby AA, lecz odmawia większej dotacji, ocalając tym AA od profesjonalizacji.

1938 r. – maj.
Założenie Fundacji AA – powiernictwa na rzecz AA.

1938 r. – marzec, kwiecień.
Początek pracy autorskiej nad książką „Anonimowi Alkoholicy”.

1938 r. – Grudzień.
Powstaje Dwanaście Kroków.

1939 r.
Liczba uczestników AA osiąga setkę.

1939 r. – kwiecień.
Publikacja książki „Anonimowi Alkoholicy”.

1939 r.
Ukazuje się recenzja książki „Anonimowi Alkoholicy” pióra dr Fosdicka.

1939 r. – lato.
Grupa AA na Środkowym Zachodzie odłącz się od grup oxfordzkich, a tym samym AA rozpoczyna zupełnie samodzielną egzystencje.

1939 r. – sierpień.
Doktor Bob i siostra Ignacja podejmują pracę w szpitalu świętego Tomasza w Akron. W ciągu następnych 10 lat zostaje tam poddanych leczeniu 5000 przypadków.

1939 r. – wrzesień.
Nagły rozrost A w Cleveland pokazuje, że wspólnota ma wielkie możliwości rozwoju.

1939 r. – grudzień.
Powstaje pierwsza grupa AA w zakładzie psychiatrycznym szpitala stanowego Rockland w Nowym Jorku.

1940 r.
Znani duchowny ojciec Dowling oraz dr Fosdick, (którzy potem okazują się prekursorami wielu innych) aprobują AA.

1940 r. – luty.
Otwarcie pierwszego biura światowego AA przy Vessey Street w Nowym Jorku.

1940 r. – luty.
Otwarcie pierwszego Klubu AA przy Zachodniej 24 ulicy nr 3341/2 w Nowym Jorku.

1940 r. – luty.
Kolacja u Rockefellera.

1941 r. – marzec.
Artykuł w Saturday Evening Post powoduje wielki rozrost AA oraz rozgłos w całych Stanach Zjednoczonych. W ciągu 1941 roku liczba członków wzrasta z początkowych 2000 do 8000 w końcu roku.

1942 r.
Powstaje pierwsza grupa więzienna w San Quentin w Kaliforni.

1944 r. - czerwiec
Założenie czasopisma The A.A. Grapevil.

1945 r.
Dr Silkwortjh oraz Teddy r. zaczynają pracę w szpitalu Knickerbockera w Nowym Jorku, gdzie w ciągu następnych 10 lat leczą 10 000 przypadków.

1946 r.
Pierwszy tekst i publikacja Dwunastu Tradycji AA.

1950 r. – czerwiec.
Pierwszy Międzynarodowy Kongres w Cleveland , Dwanaście Tradycji zostaje przyjęte przez Wspólnotę AA.

1950 r. – listopad.
Umiera doktor Bob.

1951 r. – kwiecień.
Spotyka się pierwsza Konferencja Służb Ogólnych, rozpoczynając 5-letni okres próbny mając doprowadzić do związania powierników AA z całą wspólnotą.

1951 r. – październik.
Nagroda Laserów zostaje wręczona Wspólnocie AA w San Francisco przez Amerykańskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.

1953 r. – czerwiec.
Publikacja ksiązki Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji.

1954 r. – październik
Fundacja Alkoholików staje się Radą Służb Ogólnych Anonimowych Alkoholików. Oryginalna idea fundacji zajmującej się wszystkim zostaje porzucona.

1955 r. – lipiec.
Uroczysta Konferencja AA z okazji 20-lecia w ST. Lous.

1955 r. – 3 lipca
Trzy Legaty Zdrowienia , Jedności i Służby zostają przekazane wspólnocie przez jej weteranów.

1956 r.
Utworzenie Komisji Informacji Publicznej przyjmuje sprawy stosunków na zewnątrz, którymi dotąd kierował Bill w.

1957 r.
Utworzenie pierwszej zagranicznej Rady Służb Ogólnych AA w Wielkiej Brytanii i Irlandi. W październiku – publikacja A.A. Comes of Age (Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość). Wspolnota AA osiąga liczbę 200 000 członków w 7 000 grup w 70 krajach i zamorskich terytoriach amerykańskich.

1958 r.
„Dni wina i Śpiewu” – pełnometrażowa produkcja telewizyjna. Wersja filmowa powstaje w 1963 r. AA współpracuje w obu wersjach.

1959 r.
Firma A.A. Publishing, inc. Ssię A.A. Word Services, Inc. (Służby Światowe AA).

1960 r.
Zjazd z okazji 25-lecia AA w Long Beach w Kaliforni – lipiec. Książka „Avec Less Alcooligues”, pióra Josepha Kessela, stymuluje wzrost AA we Francji i Niemczech.

1961 r.
Wymiana listów pomiędzy Billem a dr. Carlem Jungiem. Pomoc udzielona alkoholikowi w 1930 r. przez dr Junga widziana jest później jako pierwszy krok w utworzeniu AA. Publikacja „Dwunastu Koncepcji dla Służby Światowej”, pióra Billa w.

1962 r.
Publikacja „Dwunastu Koncepcji dla Służby Światowej, pióra Billa W.

1963 r.
Pierwsi powiernicy regionalni zostają wybrani do Rady Służb Ogólnych. Ta procedura eliminuje powierników lokalnych w przyszłości wybieranych z jednego stanu. Według nowej procedury Stany Zjednoczone podzielone są na sześć regionów.

1963 – 1967 r.
Okres ten odznacza się wielkim rozwojem AA za granicą. Jest on przyśpieszony wzmagającą się działalnością w służbach światowych, korespondencją doradczą, otwarciem nowych ośrodków rozpowszechnienia literatury, dużą liczbą udanych przykładów, skuteczniejszym wdrażaniem Tradycji AA itp.

1965 r.
Zjazd z okazji 30–lecia AA w Toronto w Kanadzie, - lipiec. Ponad 10 000 uczestników. Od tąd tak szeroko stosowana deklaracja: „Jestem odpowiedzialny.. Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy chcę, by napotkał wyciągniętą ku niemu dłoń AA i za to jestem odpowiedzialny” jest myślą przewodnią tego zjazdu. Kieszonkowe wydanie Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji zostaje rozdane w Toronto jako upominek. Ukazuje się film dokumentalny, wyprodukowany dla wyłącznego rzutku grup, w którym Bill i Lois opowiadają o początkach AA.

1966 r.
Zmiana w proporcjach w liczbie powierników Rady Służb Ogólnych ustalająca dwie trzecie większości dla członków rady będących alkoholikami. Jest to okazja historyczna, gdyż Wspólnota AA przyjmuje nadrzędną odpowiedzialność za dalsze prowadzenie wszystkich swoich spraw. W wyniku tej zmiany liczba powierników regionalnych wzrasta do ośmiu – sześciu ze Stanów Zjednoczonych i dwóch z Kanady.

1967 r.
Publikacja ksiązki „Sposób Życia AA”, w obecnie zatytułowanej „Jak to widzi Bill”.

1955 - 1967 r.
W tym okresie liczba grup wzrasta z 5927 do 11 279; grupy zagraniczne tworzą wówczas około 20% populacji AA.

1969 r.
Pierwszy Światowy Miting Służb w Nowy Jorku, w dniach 9-11 października, w którym biorą udział delegaci z 14 krajów (po roku 1972 zamieniony w biennale).

1970 r.
Międzynarodowy Kongres z okazji 35-lecia AA , w Miami Beach na Florydzie. Około 11 000 uczestników. Ostatnie publiczne wystąpienie Billa. Myśl przewodnia: Deklaracja Jedności.

1971 r.
Bill umiera 24 stycznia w Miami Beach na Florydzie. Po raz pierwszy jego pełne personalia w =raz z jego historią oraz zdjęciem szeroko publikują światowe media. Grupy AA na całym świecie urządzają uroczystości żałobne 14 lutego.

1973 r.
Publikacja książki „Uwierzyliśmy…” przedstawiającej szeroki zakres indywidualnych poglądów uczestników AA na sprawy duchowe.

1973 r. - kwiecień
Dystrybucja książki „Anonimowi Alkoholicy” osiąga próg jednego miliona.

1975 r.
Międzynarodowy Kongres z okazji 4-lecia AA w Denver, Colorado. Ponad 19 000 uczestników powtarza refren „Niech się zacznie ode mnie”. Publikacja książki „Życie w trzeźwości”, przedstawiającej wiele praktycznych sposobów stosowanych przez uczestników AA w celu ustrzeżenia się przed piciem.

1976 r.
Światowa estymacja: ponad milion członków; blisko 28 000 grup.

1978 r.
Publikacja trzeciego wydania książki „Anonimowi Alkoholicy”. Nakład A.A. Grapevine przekracza 100 000. Dystrybucja książki przekracza próg dwóch milionów.

1980 r.
Liczba uczestników osiąga 22 500 co zostało wykazane podczas obchodów „Radość Życia” w Nowym Orleanie na międzynarodowym Kongresie 45-lecia AA. Podczas Kongresu przedstawiona jest książka „Doktor Bob i dobrzy weterani” łącząca jego biografie z historią AA na Środkowym Zachodzie.

1981 r. - sierpień
Dystrybucja „Anonimowi Alkoholicy” przekracza próg trzech milionów.

1988 r.
Lois Burnham Wilson umiera 5 października.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz